Funktioner

iHug kombinerar ett antal innovativa funktioner och tjänster för säkerställa att din anhörige är trygg och mår bra. Genom att sätta upp en iPad hos din anhörige får ni även enkla och nya möjligheter att kommunicera via videosamtal.

iHug är ett passivt trygghetslarm som skickar meddelande till dig och andra kontaktpersoner om ingen rörelse sker hos din anhörige. Det skapar goda förutsättningar att upptäcka plötslig sjukdom eller en fallolycka i hemmet.

Passivt trygghetslarm

iHug använder iPads inbyggda kamera för att detektera rörelse i hemmet hos din anhörige. Om ingen rörelse upptäcks under en inställd tid skickas ett meddelande till dig och andra kontaktpersoner. Du kan då välja att koppla upp ett videosamtal hem till din anhörige.

Videosamtal

Med iHug kan du koppla upp ett videosamtal hem till din anhörige för att säkerställa att han eller hon mår bra. Det krävs ingen åtgärd på iPad för att besvara ett inkommande videosamtal, vilket är viktigt i händelse av sjukdom, olycksfall eller andra rörelsehinder.

Nya sätt att hålla kontakt

Den iPad som monteras hemma hos din anhörige kan användas som kontaktskärm. För äldre eller rörelsehindrade personer som har svårt att hantera en telefon så kan ett videosamtal kopplas upp med en knapptryckning till dig eller andra kontaktpersoner.

Fjärrstyrning

Du kan enkelt och bekvämt fjärrstyra och ändra inställningar på iPad hos din anhörige från din iPhone.

Hemmaenhet

Du behöver en iPad med iOS 8 eller senare som placeras hemma hos din anhörige. Vi rekommenderar att iPad  väggmonteras och den behöver vara ständigt ansluten till en laddare.

Kontaktenhet

För att iHug ska kunna skicka meddelanden och koppla upp videosamtal så behöver minst en kontaktperson använda appen. Om iHug inte upptäcker rörelse under inställd tid kommer du att få ett meddelande i form av en pushnotis.